Zum Inhalt springen

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Golükes In­ge­nieu­re
GmbH & Co. KG
Rhein­stra­ße 20A
64367 Mühltal

Ver­tre­ten durch:

Dipl.-Ing. (FH) Axel Schön­rock
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Stange

Kontakt:

Telefon: 06151.951740
Telefax: 06151.9517428
E-Mail: kontakt@​goluekes.​de

Um­satz­steu­er-​ID:

Um­satz­steu­er-​Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer gemäß §27 a Um­satz­steu­er­ge­setz:
DE 237 428 201

Auf­sichts­be­hör­de:

Re­gie­rungs­prä­si­di­um Darm­stadt
Lui­sen­platz 2, 64283 Darm­stadt

Re­gis­ter­ein­tra­gun­gen:

Han­dels­re­gis­ter A des Amts­ge­richts Darm­stadt
Golükes In­ge­nieu­re GmbH & Co. KG, Rhein­stra­ße 20A, 64367 Mühltal (HRA 7192)

Ge­stal­tung / Tech­ni­sche Um­set­zung / Con­tent-​Ma­nage­ment